Skip to main content

Slik er vår grundige rekrutteringsprosess.

Jobbanalyse, Humano-verifisering og stillingsannonse.

Vi definerer rammer og innhold i stillingen, før fremdriftsplan settes. Vi gjør også vår verifisering av oppdragsgiver som arbeidsplass, gjennom å stille et sett spørsmål om kultur, ledelse, turnover og mer. På bakgrunn av dette utarbeider en profesjonell tekstforfatter forslag til stillingsannonse som godkjennes av oppdragsgiver.

1

Søk etter de beste kandidatene.

Vi utfører først direkte «search» i egne nettverk etter kandidater som passer til stillingen. I tillegg annonseres stillingen, utarbeidet av vår egen tekstforfatter, i utvalgte medier etter avtale.

2

Grundig og god behandling av søkere.

Vi mottar og behandler alle søkere og legger inn search-kandidater i søkerlistene. All informasjon behandles elektronisk og i henhold til GDPR. Oppdragsgiver får jevnlig rapportering om fremdrift.

3

Screening og førstegangssamtale med søkere.

Vi gjennomfører screening og strukturerte førstegangssamtaler med kandidatene.

4

Presentasjon av toppkandidatene.

Når vi har gjennomført screening og har et utvalg kandidater som passer til stillingen, presenterer vi en «Shortlist» for oppdragsgiver for godkjenning og samtale.

5

Kvalitetssikring gjennom testing.

For å kvalitetssikre kandidatene anbefaler vi en personprofilanalyse med DNV-sertifisert testverktøy. Dette matcher vi med kriteriene vi har definert som viktige for stillingen. Alle kandidater får en tilbakemelding på testen.

6

Andregangsintervju og case.

Sammen med oppdragsgiver gjennomfører vi intervju nummer to, hvor kandidaten også presenterer sin caseoppgave.

7

Gjennomføring av referanseintervju.

Vi gjennomfører minst tre referanseintervjuer, og velger i samarbeid med oppdragsgiver og kandidat de mest relevante referansene. Vi verifiserer også referansenes identitet.

8

Respektfull og god sluttinnstilling.

Humano gir en anbefaling – oppdragsgiver tar valget, og presenterer ansettelsesavtale. Vi avslutter prosessen og gir et godt begrunnet avslag til de kandidatene som ikke ble ansatt. Disse får i tillegg mulighet til å ta kontakt for enda mer utfyllende forklaring.

9

En trygg rådgiver i onboardingen.

Humano bidrar som rådgiver i oppstartsfasen og ut prøvetiden. Vi definerer innholdet i denne prosessen etter oppdragsgivers behov.

10